Bikash Bhavan (2nd Floor), Saltlake, Kolkata - 700 091
The West Bengal Madrasah Service Commission
Recommendation Letter of General Transfer Candidates 2020
NAME
Geography (H/PG)
AMAL PAN
ANANTA KUMAR SAHA
BIKASH KALIBERA
Chaudhuri Asgar Ali
DEBPARNA HALDER
Eakub Hossain
FARID AHMED
GOPAL MANDAL
HABIB AKHTAR
HAMID SARDAR
HIMANGSHU HALDAR
Habibur Rahaman Laskar
Hasibur Rahaman
Hridai Mandal
Jahangir Alam
Jearul Islam
KAZI SAIKAT
Koushik Sinha  Roy
Kutubuddin Akunji
MAHJABEEN BEGUM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bikash Bhavan (2nd Floor), Saltlake, Kolkata - 700 091
The West Bengal Madrasah Service Commission
Recommendation Letter of General Transfer Candidates 2020
NAME
Geography (H/PG)
MD ANAUL ISLAM
MD EBRAHIM
MD JAMIUL ISLAM
MD REJAUL KARIM
MOZAFFAR ALI BAIDYA
Manjur Ahmed Mistry
Md Aynal Hoque
Md Nasrul Alam
Md. Habibullah Sardar
Md. Kayem Hossain
Md. Lalan Mondal
Md. Nurul Hassan
Md.Abdul Kader Phakir
Md.Imran Hossain Sardar
NAZNEEN SULTANA
NIJAMUDDIN SEKH
Narasingha Das
PALLY NESSA BEGAM
Payel Majumder
RASHID MONDAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bikash Bhavan (2nd Floor), Saltlake, Kolkata - 700 091
The West Bengal Madrasah Service Commission
Recommendation Letter of General Transfer Candidates 2020
NAME
Geography (H/PG)
REHENA PARVIN
REZINA KHATUN
RUNA LAILA
RUPSANA PARVIN
Rahima Khatun
SAMSER MALLIK
SANJUKTA PRADHAN
SANTANA SARKAR
SANTANU BANERJEE
SHAMPA DAS
SHARMILA BALA
SK MD SANAULLAH
SK RAMIJ RAJA
SK SAHAJAMAL
SNIGDHA MOULIK
SUBRATA BHOWMICK
SUBRATA BISWAS
SUPRITI DAS
SWAPAN MANDAL
TANIA KHANAM
 
  Bikash Bhavan (2nd Floor), Saltlake, Kolkata - 700 091
The West Bengal Madrasah Service Commission
Recommendation Letter of General Transfer Candidates 2020
NAME
Geography (H/PG)
Tanusree Manna Basak