Bikash Bhavan (2nd Floor), Saltlake, Kolkata - 700 091
The West Bengal Madrasah Service Commission
Recommendation Letter of General Transfer Candidates 2020
NAME
Bengali (H/PG)
ABED ALI SARDAR
ABHIJIT MONDAL
ABU TALEB
ADRIJA DAS
AMINUL HAQUE MIDDYA
AMIT CHAKRABORTY
AMITAVA RAKSHIT
ANARUL KHAN
ANSURA KHATUN
ARJUBAN KHATUN
ARUPRATAN GOSWAMI
ASRAFUL ALAM
Abdul Wahab
Ajijul Khan
Anandamay Bhattacharya
Anisur Rahaman Mondal
Anjuma Yeasmin
Ardhendu Sekhar Sarkar
BAISHALI SAHA
BHASKAR MONDAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bikash Bhavan (2nd Floor), Saltlake, Kolkata - 700 091
The West Bengal Madrasah Service Commission
Recommendation Letter of General Transfer Candidates 2020
NAME
Bengali (H/PG)
Biswajit Sarkar
CHAND MOHAN SARKAR
GAUTAMI GANGULY
Hasil Saikh
ISTIAK AHMED
JAHIDA KHATUN
JAKIR HOSSAIN
JAKIR HOSSAIN SEKH
KEYA SK
Kader Seikh
MAHURA KHATUN
MANAS KUMAR GAYEN
MD HAFIZUR RAHAMAN
MD MASTAFA KAMAL
MD NAZMUL ALAM
MD NOOR ISLAM
MD RAKIBUL AHAMED
MIR SHOMIM UDDIN
MOUMITA CHANDRA
MOUSUMI DEY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bikash Bhavan (2nd Floor), Saltlake, Kolkata - 700 091
The West Bengal Madrasah Service Commission
Recommendation Letter of General Transfer Candidates 2020
NAME
Bengali (H/PG)
MOUSUMI PRAMANIK MARIK
Majed Hossain Karikar
Md Rafikul Islam
Md Sabir Ali
Md Safiul Islam
Md. Abdul Mannan
Md. Ajijur Rahman
Md. Badiul Islam
Md. Najmul Hoda
Md. Saidur Rahaman
Md. Tojammel Miah
Md.Golam Rasul
Md.Nazimuddin Ahmed
Md.Yeaqub Ali
Moumita Bhattacharya
Mustak Ahamed
NUPUR SAHA
PURNENDU SHEKHAR SINGHA
RANJITA KUNDU
RASHIDUN ALI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bikash Bhavan (2nd Floor), Saltlake, Kolkata - 700 091
The West Bengal Madrasah Service Commission
Recommendation Letter of General Transfer Candidates 2020
NAME
Bengali (H/PG)
Rabiul Haque
Rinki Dutta(Guin)
S.M. Amanullah
SAHID ALI
SAMIMA YEASMIN
SAMIRAN SAMADDAR
SANOARA KHATUN
SANTIMOY GHOSAL
SELIMA KHATUN
SHIB SANKAR SOREN
SK AKRAMUL HOQUE
SK JAKIR HOSSAIN
SOHORAB ALI
SOMA MAJI
SUKANTA DE
SURAJIT ROY
Saidur Rahman
Shabnam Pervez
Sk. Abdul Selim
Sk. Md. Anabil Islam
 
 
 
 
 
  Bikash Bhavan (2nd Floor), Saltlake, Kolkata - 700 091
The West Bengal Madrasah Service Commission
Recommendation Letter of General Transfer Candidates 2020
NAME
Bengali (H/PG)
Subhas Goswami
TAPAN PANDA
Tamali Jha
WADIDA KHATUN
WAZIM IMAM MIDDYA