Bikash Bhavan (2nd Floor), Saltlake, Kolkata - 700 091
The West Bengal Madrasah Service Commission
Recommendation Letter of General Transfer Candidates 2020
NAME
Biological Science (H/PG)
ABUL HOSEN BEG
ASADUL HOQUE
ASHIMA SAHA
ASHIS MUKHERJEE
AVIJIT RAY
AVISHEK GAYEN
BIJALA GHATA  (BHAUMIK)
DHURJATTI BANERJEE
DIPANWITA MISHRA
DIPANWITA PAL
DURJOY MANDAL
HIROK KANTI GHOSH
Hasanuzzaman Shaikh
Humayun Kabir
Humayun Shaikh
Jiaul Hoque
MD GUL HASAN
MIJANUR ISLAM
MILAN JANA
Md Semim Reja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bikash Bhavan (2nd Floor), Saltlake, Kolkata - 700 091
The West Bengal Madrasah Service Commission
Recommendation Letter of General Transfer Candidates 2020
NAME
Biological Science (H/PG)
Mrs. Mayuri Siddique
NAFIS ANWAR
NAZIA MOIN
PATHIK KUMAR DUTTA
PRASENJIT BISWAS
RANJAN MANDAL
REJAUL KARIM
Raja Sheikh
SAJAHAN ALI
SAMIMA KHATUN
SANJOY DE
SANTANU KR BAG
SIBNATH KHARA
SIKHA MONDAL
SK ANWARUL ISLAM
SK MOHIDUL ISLAM
SK NIAMAL HOQUE
SOMA DAS
SOMA MUKHERJEE
SUBHENDU HAJRA
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bikash Bhavan (2nd Floor), Saltlake, Kolkata - 700 091
The West Bengal Madrasah Service Commission
Recommendation Letter of General Transfer Candidates 2020
NAME
Biological Science (H/PG)
SUDIP DAS
SYED YEADUL HOQUE
Sahariar Firoz
Sk.Md.Israfil
TANBIR ALAM
TASINA YASMIN
TULSI KUMAR BISWAS
UJJAL SARKAR